PROJEKT- OG BYGGELEDELSE...

I forbindelse med nybyggeri, til- og ombygninger samt renoveringsarbejde, kort sagt, byggeri af enhver art, tilbyder vi at påtage projekt- og byggeledelsen, hvor kontakten med bygherren starter ved ide og afslutter ved byggeriets aflevering.

Arbejdet skal sikre, at bygherren får:

– Det optimale byggeri
– For bygherren færrest problemer og bekymringer
– Rette kvalitet til rette tid og økonomi
– Færrest mulig syn- og skønssager
– Valg af de rette håndværkere

Tilbage