ET TYPISK PROJEKTFORLØB...

Det starter som regel med en tanke eller en idé, som efterfølgende skal nedfældes på papir. Der skal i denne fase undersøges hvilke muligheder der er for en realisering af projektet, herunder kan der være lokalplaner eller andet, som kan give lidt udfordringer. Resultatet bliver et skitseprojekt, der overordnet danner rammerne om det der senere skal bygges.

Når skitseprojektet er afsluttet, gennemgår det efterfølgende en mere dybdegående bearbejdning - en såkaldt projekteringsfase - der i første omgang danner grundlag for en ansøgning om byggetilladelse ved kommunen. Kommunens byggesagsbehandler gennemgår nu projektet i forhold til bygningsreglementer mv. og afslutter arbejdet med at udstede en byggetilladelse.

Når der foreligger en byggetilladelse kan byggeriet startes op.

Forinden byggestarten, skal der udvælges den eller de udførende entreprenører, hvor det i langt de fleste tilfælde er prisen som afgør hvem der får arbejdet. Prisen udregnes med udgangspunkt i tegninger og beskrivelser, som afhængig af projekts omfang og kompleksitet, kan være mere eller mindre omfattende.

Når de udførende entreprenører er fundet, igangsættes byggeriet, og der afholdes løbende byggemøder, hvor kvalitet, økonomi og tid gennemgås.

Byggeriet afsluttes med en gennemgang af eventuelle fejl og mangler, som udmunder i et egentligt afleveringsdokument.

Tilbage