LIDT HISTORIE...

Arkitektfirmaet blev etableret i oktober 1975 under navnet Arkitektfirmaet Andersen & Bundgaard I/S. Indehavere var arkitekterne Bjarne Andersen og Poul Erik Bundgaard, som begge forinden havde været ansat hos arkitektfirmaet Odgaard & Aaby Sørensen, Aalborg.

I 1984 forlader Poul Erik Bundgaard arkitektfirmaet. Firmaet fortsætter herefter under navnet Rådgivende Arkitektfirma Bjarne Andersen dpa.

I 2004 omdannes arkitektfirmaet til et aktieselskab og videreføres under navnet Arkitektfirmaet Bjarne Andersen A/S.

I 2011 indleder Bjarne Andersen et længe planlagt generationsskifte, hvor den mangeårige medarbejder, Morten Wæhrens indtræder som partner. Samtidig indtræder Lars Balle i partnerskabet. Han har en fortid i såvel arkitekt- som entreprenørbranchen.

I forbindelse med det nye partnerskab, flytter firmaet til nye lokaler på Granlunden 6 i Vodskov. Samtidig ændres navnet til »Arkitekthuset Vodskov A/S«

I 2012 gennemføres det planlagte generationsskifte, og ejerkredsen består i dag af Morten Wæhrens og Lars Balle.

Tilbage