RÅDGIVNING VED SALG ELLER KØB...

Handel med fast ejendom kan virke uoverskuelig både for køber og sælger. Ved udførelse af tilstandsrapporten samt energimærket, får begge et godt kendskab til ejendommens tilstand, før der handles.

Med vores rådgivning kan både køber og sælger undgå ubehagelige overraskelser i form af mange ærgelser og store ekstraregninger til ukendte reparationer.

En køberrådgivning omfatter typisk:

– Gennemgang af ejendommen sammen med køber
– Belysning af skader nævnt i tilstandsrapporten
– Forslag og prisvurdering på, hvorledes skader / udbedringer kan udføres.
– Vurdering af bygningens energimæssige stand
– Forslag til energibesparende arbejder, som er rentable at udføre.
– Vurdering af restlevetiden for de enkelte bygningskomponenter.

Tilbage