FIRMAOPLYSNINGER...

Ejerforhold:

Arkitekt Morten Wæhrens
Bygningskonstruktør Lars Balle

Selskabsform:

Aktieselskab
CVR: 27 91 88 08

Bestyrelse:

Jesper Kjeldgaard (formand)
Morten Wæhrens
Lars Balle

Bankforbindelse:

NORDJYSKE BANK
Vodskovvej 43
9310 Vodskov

Revisor:

BRANDT Revision
Borups Allé 3
9690 Fjerritslev

Forsikringsselskab:

HDI Gerling (Danske Ark)
Erhvervsansvarsforsikring
Police: 209773.37534-1

Tilbage