ENERGIRENOVERING

De fleste boligejere har i dag langt mere fokus på energiforbruget end tidligere, og det er uden tvivl en tendens der er tiltagende. Vi har, igennem vores arbejde med udarbejdelsen af energimærker, oparbejdet en stor viden og ekspertise omkring renovering af boligen, netop med henblik på en optimering af energiforbruget.

Et eksempel kunne være en "70´er villa" der er isoleret efter datidens krav, og som trænger til en "forskønnelse". I forbindelse med skitseringen, udarbejder vi et energimærke, og finder i beregningen ud af hvilke optimeringer der er rentable, og hvor meget de vil kunne medføre i årlig besparelse. Efterfølgende finder vi i samråd med bygherren, frem til de forbedringer, der skal inddrages i renoveringsprojektet.

Et andet eksempel kunne være tilsvarende "70´er villa" som er overtaget ved en hushandel, og hvor der skal foreligge et gyldigt energimærke. Vi gennemgår energimærket, og de besparelsesforslag der er foreslået, og finder igen, sammen med bygherren, frem til rentable besparelsesmuligheder.

KONTAKT OS PÅ 9829 4266 OG HØR MERE OM MULIGHEDERNE...

Tilbage