BYGHERRERÅDGIVNING...

Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af enfamiliehuse eller om- eller tilbygninger vil typisk omfatte:

– Gennemgang af entreprisekontrakt, bygningstegninger, beskrivelser m.m. sammen med bygherren.
– Kontrolbesøg på byggepladsen under byggeriets udførelse (omfang fastlægges med bygherren)
– Deltagelse i mangelgennemgang og afleveringsforretning.

Kontrolbesøg på byggepladsen under arbejdets udførelse vil typisk være ca. 6-7 besøg, svarende til de enkelte rateudbetalinger. Dette vil samtidig være en støtte for det medvirkende pengeinstitut. Ved alle besøg udarbejdes et tilsynsnotat over det udførte kontrolarbejde, som dokumentation for den udførende entreprenør.

Ved deltagelse i mangelgennemgangen udarbejdes en liste over eventuelle fejl og mangler til brug for afleveringsdokumentet.

En rådgivning, som ovenfor beskrevet vil typisk kunne tilbydes for kr. 25.000 - 30.000 incl. moms

Tilbage